20 november 2009 Missa Solemnis Beethoven

mvnovember2009-BeethovenLenneke Ruiten (sopraan)
Elisabeth von Magnus (alt)
Andreas Post (tenor)
Tom Sol (bas)

Johannes Brahms
Warum ist dat Licht gegeben dem Muhseligen (Opus 74)

Max Reger
O Tod, wie Bitter bist du

Ludwig van Beethoven
Missa Solemnis

Missa solemnis (Latijn: plechtige mis) is een naam die componisten geven aan een bijzonder feestelijke of uitgebreide mis. Het bekendst is de Missa solemnis op. 123 van Ludwig van Beethoven, gecomponeerd in de jaren 1818-1823. Ook Franz Schubert heeft de naam gebruikt, evenals Charles Gounod en Hector Berlioz (Messe solennelle).

Beethoven plande de Missa solemnis om uitgevoerd te worden bij de installatie van zijn leerling en beschermheer Aartshertog Rudolf tot aartsbisschop van Olmütz in Moravië op 8 maart 1820. Doordat Beethoven zich echter zeer uitvoerig in de tekst van de mis verdiepte, liep het werk ernstige vertraging op. Tijdens de totstandkoming kwam Beethoven vervolgens in geldnood. Dit leidde tot twee dingen: enerzijds presenteerde Beethoven het Kyrie, het Credo en het Agnus Dei als wereldlijke hymnen, die al concertant werden uitgevoerd voordat de mis in zijn geheel klaar was. Deze delen werden ook gespeeld in mei 1824 in het concert dat ook de eerste uitvoering van de negende symfonie bevatte. Anderzijds stuurde hij deze drie delen rond aan potentiële geldschieters, met de bedoeling dat zij hem financieel zouden ondersteunen tijdens het gereedkomen van de rest van de missa.

Een Russische prins die zeer onder de indruk van het werk was, nam uiteindelijk de uitdaging aan, op voorwaarde dat de première van het stuk in Sint-Petersburg zou plaatsvinden. Zo geschiedde en de integrale uitvoering van de Missa solemnis in een concertzaal in Sint-Petersburg in oktober 1824 zou de enige zijn die tijdens het leven van Ludwig van Beethoven plaatsvond.

Arnhem
Musis Sacrum
20 november 2009
20.15 uur

 

 

Reacties zijn gesloten.