Lid worden

Musica Vocale streeft naar een vaste kern van zo’n 38 zangers. We staan altijd open voor nieuwe leden. Soms zijn er tijdelijk meer mensen nodig, bijvoorbeeld als we muziek gaan zingen die daarom vraagt. Heb je belangstelling voor Musica? De procedure voor nieuwe leden is als volgt:

  • Je neemt contact op met Sjoukje Osinga, via het emailadres meezingen at musicavocale.nl.
  • Je spreekt met de secretaris af om een of meer repetities langs te komen. Je kunt tijdens repetities het beste beoordelen of de muziek, de sfeer en de mensen klikken met wat je zoekt. Je mag tijdens deze repetities direct tussen het koor zitten en meedoen als je dat wilt.
  • Als je positief bent spreken we een auditie af. Deze is bij de dirigent, en er zijn ook een zangpedagoog (tevens koorlid) en een bestuurslid bij aanwezig. De auditie duurt een klein half uur; we spreken meestal voor of na de repetitie af. Je hoeft niets voor te bereiden, er wordt in ongedwongen sfeer gekeken naar wat voor stem je hebt, hoe je omgaat met aanwijzingen, en of je een beetje handig bent met noten.
  • Als je auditie positief uitpakt hangt het er vanaf of je direct mee kunt zingen, of dat je op een wachtlijst geplaatst wordt omdat er geen vacature is. Dit bekijken we per geval.
  • Als er plaats is word je eerst proeflid. Proeflid blijf je in elk geval tot en met een concert, maar het proeflidmaatschap kan ook nog een keer verlengd worden. Tijdens deze periode kan de dirigent beoordelen hoe je stem zich voegt in de koorklank. Er is geen onderscheid tussen proefleden en gewone leden, behalve dat een proeflidmaatschap eindig kan zijn.
  • Na een succesvol proeflidmaatschap word je vast lid van Musica.

We willen je nog graag wijzen op het volgende:

  • Musica Vocale is een koor voor gevorderden, en we hechten aan de kwaliteit van onze koorklank. Als nieuw lid heb je in het ideale geval een ontwikkelde stem, ben je handig met noten, en heb je koorervaring. Ook als je niet op al deze punten scoort mag je je uiteraard aanmelden. Maar als je weinig koorervaring hebt of nooit zangles gehad hebt, kan het verstandig zijn eerst eens bij een ander koor wat ervaring op te doen, of zangles te nemen.
  • Musica Vocale heeft leden in alle leeftijdscategorieën, ook omdat het koor al ruim 40 jaar bestaat. Om het koor in balans te houden nemen we bij voorkeur “jonge” mensen aan als nieuwe leden (jonger dan 50 jaar). Als je ouder bent kun je je nog steeds aanmelden voor auditie, maar dan moet je relatief iets extra’s te bieden hebben qua stem of muzikaliteit.
  • De contributie bedraagt € 32 per maand vanaf 2022. Voor minima hebben we een gereduceerd tarief.
  • We repeteren op dinsdagavonden van 20:00 tot 22:15 uur met een pauze om ongeveer 21:15. De repetities zijn in de Piekschool, Roghorst 94 te Wageningen.

Reacties zijn gesloten.