november: Verdi Requiem met Bachkoor Nijmegen en Gelders Orkest

Verdi Requiem

Op zaterdag 17 november voert Bachkoor Nijmegen samen met Musica Vocale het prachtige Requiem van Verdi uit met een solistenkwartet en Het Gelders Orkest.

Solisten zijn Caroline Cartens, sopraan; Esther Kuiper, mezzosopraan, André Post, tenor en Frans Fiselier, bas. De algehele leiding berust bij Rob Vermeulen.

Geen toehoorder zal onberoerd blijven bij de toonzetting die de Latijnse dodenmis kreeg van de Italiaan Giuseppe Verdi (1813-1901). De muziek is onmiskenbaar Verdi, met krachtige ritmes, sublieme melodieën en dramatische contrasten – zoals hij deed in zijn opera’s – om de heftige emoties te verklanken die door de tekst worden opgewekt. Verdi’s Requiem wordt ook wel omschreven als een “opera in kerkelijk gewaad”. Het stuk kan zich dan ook sinds zijn première in 1874 verheugen in een grote populariteit onder het concertpubliek. Verdi schreef het stuk ter nagedachtenis van de in 1872 overleden, door hem bewonderde dichter Alessandro Manzoni. Het al eerder, los gecomponeerde fragment Libera me gebruikte hij daarbij als slotdeel.

Verdi Requiem: 1e editie 1874

Verdi, romantisch componist pur sang weet zijn gehoor mee te slepen in een muziekstuk dat overloopt van gevoel en drama. In de zeven delen (Requiem, Dies irae, Offertorio, Sanctus, Agnus Dei, Lux aeterna, Libera me) komen zeer uiteenlopende stemmingen tot klinken: devotie en eerbied tegenover Gods grootsheid; de dreiging van het Laatste Oordeel; glanzende lyriek, speciaal ook in een aantal solistische ensembles. Het koor kan zijn vermogens o.a. tonen in het achtstemmige Sanctus en in het slotdeel Libera me, een indringende smeekbede om bevrijding van de eeuwige dood.

Zaterdag 17 november – De Vereeniging, Nijmegen, aanvang 20:15 uur

Voorafgaand aan het concert is er om 19.15 uur een inleiding die verzorgd wordt door Jeroen Swarte, oprichter van de KlankZaak, cursusbedenker en uitvoerder, lezinggever, concertinleider & kinderactiviteitenbegeleider en  muziekdocent aan de HAN. Bijwonen van de lezing is gratis.

Reacties zijn gesloten.