2009-2010: De aanloop

In oktober 2009 hebben wij met Musica Vocale onze handen vol aan de Missa Solemnis van Beethoven. Dat is voor ons een onderneming van jewelste: om te beginnen is het al een vreselijk moeilijk stuk, wat we met twee koren moeten zingen (samen met het Oost-Nederlands Kamerkoor), er zit een heel orkest bij (het Gelders Orkest), en dan moeten we ook nog de zaal vol krijgen (Musis Sacrum). Alles zal uiteindelijk meer dan geweldig aflopen, zowel artistiek als organisatorisch en ook financieel, maar dat weten we op 20 oktober nog niet, als ik de wekelijkse repetitiepost afsluit met het volgende naschrift:

TENSLOTTE had Rob nog een Musica-dingetje: Rob heeft het verzoek gekregen met een koor het stuk 'Les Noces' van Stravinsky te gaan doen in een productie met Introdans. Dat is in oktober 2011, en betekent ongeveer 10 avonden langs grote theaters om op het podium in een setting met vier vleugels en slagwerk dat stuk te zingen. We worden dan goed begeleid door de Introdans-crew, zeg maar. Rob wil dat doen met basiskoor Musica (als wij willen/kunnen), aangevuld met andere zangers (van het Conservatorium, van ONK, whatever), omdat dat in onze koorplanning ook heel mooi past. De preciese data zullen naar verwachting een jaar van tevoren wel bekend zijn, of anders spoedig daarna. Musicaleden wordt verzocht zich hierop te beraden en er voor zover mogelijk alvast rekening mee te houden. Het koor dat er vanavond nog zat was in elk geval behoorlijk enthousiast. Wel is het een vreselijk moeilijk stuk, naar het schijnt, dus we zullen er wel een kluif aan krijgen.

Dat was het begin. Diep in ons hart geloofden we natuurlijk nooit dat dit echt zou doorgaan. Tien voorstellingen! Hoe gaan we dat dan organiseren? En Introdans! Die gaan dat toch nooit echt met ons doen? En: oktober 2011, dat is pas over 2 jaar! De wereld kan nog wel vergaan in de tussentijd.

De eerstvolgende keer dat Introdans ter sprake komt is in de notulen van de ALV op 16 februari 2010, bij de "Vooruitblik":

Ook het Introdans project lijkt door te gaan. Rob heeft een lijst data gekregen die wij zo snel mogelijk gecommuniceerd zullen krijgen. Het zijn veel data, die deels met een live koor, deels met band gedaan zullen worden. Rob denkt aan een koor van 50+ zangers (aantal), dus breder dan alleen Musica, maar wij zijn de kerngroep. Als het doorgaat, zullen we daar ook al eerder aan beginnen met repeteren (het is een lastig stuk in het Russisch).

Dat het "een lastig stuk in het Russisch" is, blijkt een understatement. Maar dat weten we ook nog niet in februari 2010. We zijn op dat moment druk bezig met de Kanon Pokajanen van Pärt. Dat is ook Russisch en tekstueel helemaal niet zo uitdagend, dus het zal wel loslopen, denken we. Tussen de bedrijven door mailt Laura aan het bestuur dat er inmiddels van enig overleg sprake is: Na overleg met Rob is een afspraak gepland met Introdance en het conservatorium, waar ik ook voor uitgenodigd ben. Maandagmiddag 12 april vanaf 15:00 uur. Dit om de samenwerking voor Les Noces voor te bespreken. [...]. Het project Les Noces is in dit stadium nog totaal abstract, we kunnen de naam Introdans nog niet eens correct spellen.

Net voordat we de generale van de Kanon Pokajanen hebben, komt er op 13 april 2010 weer een naschrift bij het repetitieverslag, waarin melding wordt gemaakt van de resultaten van dat overleg:

TENSLOTTE: INTRODANS

Hoewel we daar natuurlijk nog helemaal niet mee bezig zijn, heeft Rob toch even de tijd genomen om ons alvast bij te praten over het project met Introdans, wat gaat spelen in najaar 2011. Gisteren zijn Laura en Rob gaan praten met de projectgroep aldaar. Het gaat om 13 (dertien) voorstellingen vanaf oktober 2011, en ook nog om 5 voorstellingen eind december. (Rob heeft voor die laatste data meteen duidelijk gemaakt dat dat qua koor van een andere orde is). Op data dat wij het koor niet rond krijgen moet Introdans gaan werken met een opname. Maar we zullen als koor de hele tijd op het podium zichtbaar staan te zingen (onversterkt), terwijl het ballet zich voor onze neus afspeelt. De voorstellingen zijn in grote zalen door heel Nederland. We moeten in principe elke dag om 18:15 aanwezig zijn, we hebben telkens een half uurtje om te installeren en te oefenen. Er zal een bus rijden vanuit Arnhem om 17 uur, maar mensen kunnen ook op eigen gelegenheid reizen. We krijgen daarvoor een vergoeding. Ook wordt er eten voor ons verzorgd v.a. 19 uur. Kortom, een uniek gebeuren, weer eens! (Het lijkt mij geweldig, maar dan spreek ik voor mezelf). Moeten we alleen nog even allemaal kunnen, maar dat gaan we inventariseren. Wordt vervolgd.

Opvallend is dat die afspraken toch al behoorlijk concreet zijn en ook kloppen met hoe het later blijkt te gaan (om 18 uur aanwezig, de bus, het eten, hoe we te zien zijn, de financiën, en zelfs het 50-koppig koor, wat we weliswaar niet halen, maar wat dichter in de buurt zit dan het 60-koppig koor wat voortaan in alle media-uitingen genoemd wordt). We weten alleen nog niet dat we wel degelijk versterking nodig hebben (anders worden we volledig weggeblazen in die grote schouwburgen). Verder valt op dat er een fijne dosis pep en optimisme in het mailtje gestopt is, want de grootste zorg lijkt toch nog wel te zijn: hoe krijgen we dat koor compleet, en hoe krijgen we ze allemaal mee?

Met koninginnedag, 30 april 2010, wordt het "Koninginnedagconcert" uitgezonden, en dat mailen wij enthousiast rond in het koor. Onderdeel van het programma is de 'oerversie' van Les Noces, helemaal uit het hoofd gezongen en geënsceneerd, door Cappella Amsterdam. De uitzending is hier nog terug te zien (Les Noces begint op 24' 28''). (Heel grappig om nu te zien, nu wij het zelf zo goed kennen!).

We weten niet wat we zien, wat een apart stuk, zo vervreemdend, alleen al door die pianola die vanzelf speelt, en wat doet Dirk Luijmes daar eigenlijk. De aftiteling verraadt slechts 16 zangers, en een dirigent wordt nergens genoemd. Maar: wat gaaf ook! Het stuk zindert en bruist, het boeit heel die 25 minuten lang (want dan is het al weer afgelopen). Alleen, hoe gaan wij dat ooit in vredesnaam doen? Anna Besse, onze Russische alt, heeft inmiddels de partituur mee naar huis gekregen en vermaakt zich vol verbazing over de gekke teksten die we te zingen zullen krijgen. Wij maken intussen kennis met het fenomeen Doodle, de datumplanner van Joost waarmee wij ons al in juni 2010 vastleggen voor de Introdans-voorstellingen van ruim een jaar later. We lijken wel professionals, voor anderhalf jaar later al volgeboekt. Intussen gaan de gesprekken met Introdans door, ondanks het feit het politieke c.q. culturele klimaat in Nederland nogal veranderd is wegens aangekondigde verregaande bezuinigingen op cultuursubsidies. Gelukkig blijven ze bij Introdans positief, getuige een reactie van Laura naar het bestuur op 20 juni 2010: Afgelopen donderdag weer bespreking met Introdans gehad. Het gaat moeizaam met de subsidies, maar ze hebben besloten dat de voorstellingen hoe dan ook door gaan.

Intussen hebben wij nog steeds helemaal geen tijd voor Les Noces, want we gaan nog het Requiem van De Lange en Martin uitvoeren op 30 en 31 oktober. Toch komt ook nu weer Les Noces even bovendrijven in de wéék voor het concert: tijdens de repetitie van 26 oktober 2010 worden de partituren uitgedeeld. Daar heeft Introdans dus al vroeg voor gezorgd (ongetwijfeld op enthouasiaste doch dwingende suggestie van Rob). Ook stimuleert Franka de gemoederen door haar DVD aan te bieden: Als er interesse is, ik heb een opname van Les Noces gedanst door the Royal Ballet, in het Royal opera House Covent Garden met choreografie door Nijinska (een legende volgens kenners, zo hoor ik, ben zelf geen kenner) is erg mooi, de muziek is wel aardig complex, dat is ook erg goed te horen. Die DVD wordt zo vlijtig door de koorleden aan elkaar doorgegeven, dat Franka hem aan het eind van de rit kwijt is (wie heeft hem eigenlijk?), maar dan heeft wel het hele koor hem dus inmiddels gezien.

Op 9 november 2010 komt Ana Stamp voor het eerst mee naar de Musica-repetitie, met Rob en Saskia. Zij gaat een van de vier pianisten zijn en zij komt ons in de loop der tijd regelmatig een voorproefje geven van hoe het gaat klinken. Op de dagen dat Ana onze repetities komt opluisteren worden wij gegrepen door de virtuoze pianopartij en de energie van het stuk.

In januari 2011 is de uiteindelijke planning rond, na voortdurend contact tussen Introdans en Rob en Laura: we gaan 16 voorstellingen zingen, en niet met kerst. Het gaat allemaal door. Maar nog steeds hebben wij andere dingen aan ons hoofd, want we hebben nog een ander leuk projectje op stapel staan: Zes dagen naar Libanon in de voorjaarsvakantie (23-28 februari 2011), samen met het Oost-Nederlands Kamerkoor! (Zie http://korenreislibanon.blogspot.com/ voor alle details en het gehele verwerkingsproces, log in met libanonblog en bustan2011). Dit trekt voor sommige koorleden al zo'n wissel op het gezinsleven dat ze over het aanstaande Introdans-monsterproject nog alleen maar durven fluisteren thuis.

Maar nadat we terug uit Libanon zijn gekomen hebben we dan eindelijk vrij baan voor Les Noces. Het is zover: het grote oefenen is begonnen.